İnşaat Makineleri

Makina 

Loder makine tipi yükleme işlerinde kullanılmaktadır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından oluşur ve kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilmektedir.

Bekoloderin loderden farklı olarak aynı zamanda kazıcı özelliğe sahiptir. Hem kazıcı hem yükleyici görev yapmakta olan bu alet bir traktör, önde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkada kazıcı  kısmından oluşmaktadır. Kepçe ve kazıcı kısmı hidrolik sistem yardımıyla hareketi sağlanır.

Ekskavatör, alt kısım paletli, lastik tekerlekli veya kamyon şasilidir. Üst kısımda tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunmaktadır. Makinenin ön kısmında ise kazmayı sağlayan mekanizması mevcuttur ve kepçeli,  düz kepçeli, ters kepçeli, çeneli, draglin kovalı gibi ürün çeşitliliğine sahiptir.

 Ekskavatör, paletli veya lastik tekerlekli olmak üzere iki şekildedir. Paletli çeşitleri lastikliye göre daha kuvvetlidir. Lastik tekerlekli ekskavatörler diğerine göre daha hareketlidir. Diğer türlerde olduğu gibi, kazıcı levhanın alt kısmında aşındıkça değiştirilebilen bir bıçak bulunur.

Greyderler, genel olarak tesviye işlerinde, yol yapımı ve hendek kazma için kullanılan çok amaçlı makinelerdir. Ön kısım, arka kısım, şasi ve kazıyıcı levhadan oluşur. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar.  Ön kısım iki tekerlekli aks şeklinde olup direksiyon hareketini sağlamaktadır.

Dozer, bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir şekilde monte edilmiş  bir kazıcı levhadan oluşmaktadır. Tırtıllı ya da lastik tekerlekli yol yapım makinesidir. Yürüyerek sathi kazı yapmaya yarayan bir ekskavatör tipi makinedir.

Skreyper, paletli veya lastik tekerlekli bir traktörle çekilir. Dört tekerlekli kazıcı sandık kısmının ön tarafında kazıcı bıçak bulunmaktadır. Yollardaki sathi yarmaların açılıp dolguların yapılmasında, sulama kanallarının açılması, havaalanı  gibi yerlerin inşaatında tesviye yapılması, maden ocaklarındaki üst ince tabakaların kaldırılması vb. işlerde de kullanılır. Bıçağın kazıdığı toprak sandığa dolar. Sonra ön kapak kapatılır ve dolan toprak boşalacak yere götürülerek boşaltılır. 

İnşaat makineleri bunlara ilaveten, zemin sıkıştırmaya yarayan çeşitli tiplerdeki silindirler, zemin gevşetme makineleri, vibratörler, tokmaklar,  beton hazırlama, karıştırma, iletme, yayma vb. işlerde kullanılan, asfalt sericiler, asfalt frezeleri, tomruk taşıyıcılar, kompaktörler gibi ürünlerde mevcuttur.


Etiketler : İnşaat Makineleri